Downloads

Verzekering & Ongevalsaangifte

Op training/competitie zou het eens kunnen mislopen. Om de leden in te dekken tegen de gevolgen van een ongeval, klein of groot, betaal je een jaarlijkse bijdrage. Wanneer dat in orde is kan je bij een ongeval op training, stage, competitie of op weg van/naar huis aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming. Het is uiteraard noodzakelijk om de juiste documenten tijdig en compleet door te geven aan de verzekeringsmaatschappij. Bij een ongeval vraagt het lid binnen de 48 uur een ongevallendocument aan bij het clubsecretariaat of download het document via één van de onderstaande links. Deze documenten moeten zo snel mogelijk vervolledigd/ingevuld worden (door club, arts en jezelf) en afgeleverd worden op het club secretariaat (maximaal 7 dagen na ongeval).

Klik op deze link om het verzekering & ongevalsaangifte document te downloaden

Club reglement, info en fair-play

Huishoudelijk clubreglement

Klik op de link om de API – Aanspreekpunten Integriteit te downloaden

Klik op deze link om de “GDPR policy” van OKS vzw te downloaden

Klik op deze link om het jeugdsport beleidsplan te downloaden

Klik op deze link om de algemene info betreffende sportkampen te downloaden

Klik op deze link om het medisch attest te downloaden

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: