Kleuter Budo

Kleuter-Budo is bedoeld voor kinderen die in de 1ste, 2de & 3de Kleuterklas zitten.

De nadruk ligt niet op het aanleren van Budo-technieken, maar eerder op de ontwikkeling van de basismotoriek en de sociale interactie.

Er wordt wel een stevige basis gelegd voor het latere beoefenen van vele sporten en Budo-sporten in het bijzonder.

Inschrijven in onze club voor het Kleuter-Budo 

Inschrijvingen voorjaar 2023 > “VOLZET”

Extra info hieronder en op de folder

Lesuren

 • Steeds op zaterdag:
  • 09u30 – 10u15
  • 10u30 – 11u15
  • 11u30 – 12u15

Prijs (lessen, aansluiting, verzekering inbegrepen):

 • 180 euro voordeel tarief 2023/2024
 • 105 euro – alleen najaar 2023

Locatie:

Budo zaal te Dworp, Sportschuur Dworp, Kerkstraat 13/17, 1653 Dworp

Betaling

 • Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden op OKS vzw rekeningnummer BE 74 7865 8263 2807
  • Melding bij de betaling “KleuterBudo + naam kind”
 • De volgorde van betaling is bepalend voor het weigeren van deelnemers als de stage volzet is

Annulatie

 • Kan enkel via doktersattest
 • Naargelang het tijdstip van de annulatie zal er een bedrag afgehouden worden van het inschrijvingsgeld
 • Het reeds betaald bedrag wordt tegoed gehouden voor een volgende inschrijving of sportkamp

Afspraken met de ouders:

 • Kleuter komen op tijd.
 • Drinken en toiletbezoek gebeuren voor en na de les.
  • Uitzonderlijk kan een toiletbezoek worden toegestaan.
 • Ouders melden hun kleuter aan de ingang van de sportzaal.
 • De kleuters komen verzorgd op de lessen:
  • Voeten en handen gewassen,
  • Nagels kortgeknipt,
  • Lange haren worden samengebonden.
 • Kledij:
  • Losse sportieve kledij of “Kimono”,
  • Indien je een “Kimono” aankoopt kan dit via de club.
 • Zorg voor gemakkelijk schoeisel om aan en uit te doen.
 • Is jouw kleuter en/of een familielid onder het zelfde dak ziek. Dan kom je niet naar de les.
 • Kan je niet aanwezig zijn, gelieve ons tijdelijk te verwittigen.


Overgang van Kleuter-Budo naar een specifieke Budo Sport

Hoe en wanneer….

Na het Kleuter-Budo kan jouw zoon/dochter naar onze wekelijkse trainingen komen.

 • Een kleuter kan naar een specifieke Budo sport “Judo, Karate en/of Ju-Jutsu” gaan in het jaar dat de kleuter 6 jaar wordt (minstens 1ste leerjaar).
 • Dit gebeurt in overeenstemming met de lesgevers.
 • Er kan op 2 momenten doorgeschoven worden naar de andere groep:
  • September en januari.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: