Trainers Semi-Contact

Kate Mintiens
  •  4e Dan Karate & semi-contact.
  • Heeft een heel palmares aan titels op haar naam staan, zowel nationaal als internationaal.  Heeft eveneens de titel van Wereldkampioene Semi-Contact achter haar naam staan.
  • Nationaal bondscoach federatie VVA/Euro Budo Semi-Contact.
  • Initiator bij de Vlaamse Trainers school – Sport Vlaanderen.
Jeltje Hellinckx
  • 2e Dan karate & semi-contact,
  • Initiator bij de Vlaamse Trainers school – Sport Vlaanderen.
Steven Wouters
  • 2e Dan karate & semi-contact
  • Initiator bij de Vlaamse Trainers School – Sport Vlaanderen.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: